Servis má z NR 561/2006 výjimku, kdy nemusí používat kartu do tachografu. Jedná se o jízdu za účelem zjištění závady na vozidle nebo o zkušební jízdu po opravě vozidla. (Např. cesta servisního technika s opraveným vozidlem na STK do výjimky nespadá. V tomto případě řidič musí použít tachograf a řídit se NR 561/2006.) Protože dopravce musí evidovat i činnosti vozidel, je třeba mít tyto případné jízdy bez karet podchycené. Před předáním vozidla do servisu řidič udělá výtisk z karty a zezadu napíše: PŘEDÁNÍ VOZIDLA DO SERVISU. Tento výtisk si nechá při předávání podepsat a orazítkovat přejímajícím technikem. Po servisu řidič udělá výtisk vozidla a zezadu napíše: PŘEVZETÍ VOZIDLA ZE SERVISU. Tento výtisk si rovněž nechá podepsat a orazítkovat technikem servisu. Jízda bez karty je těmito výtisky „omluvena.“ Pak řidič vloží kartu a doplní svoji činnost. Výtisky vozí po celé kontrolované období (29 dní) a potom je odevzdá na firmě k archivaci. V situaci, kdy jeden řidič přiveze auto do servisu, ale vyzvedne ho jiný řidič, se před předáním udělá výtisk vozidla a podepsaný a orazítkovaný přejímajícím technikem se tento výtisk nechá ve vozidle pro řidiče, který auto bude ze servisu vyzvedávat.