VÝHRADY ŘIDIČE V CMR

Odesilatel není povinen vypsat nakl. list CMR, je to věcí řidiče pro svou ochranu (přetížení,uložení nákladu, množstevní zboží, druhy zboží – náklad  a atd.)  při poškození , ztrát je pak na něm vyžadována náhrada škod a pokuty. Odpovídá za náklad jak leží a běží po celou dobu přepravy. V případě, že neuděláte výhradu přebíráte zboží, náklad jak leží a běží a nesete za něj plnou odpovědnost.

Uvádějte nejen číslo a písmeno, ale napište za něj i znění v českém jazyce: výhrady cizích jazyků  PDF

Vozidlo:

1. Otevřené vozidlo bez plachty podle dohody s odesílatelem,

Balení:

2. Nebaleno
3. Obal poškozen
4. Obal nedostačující (sudy,pytle,palety,kontejnery,kusy a atd.)

Počtu označení a číslování kusů zásilky:

5. Kontrola je nemožná z důvodů:
a) naložení nákladu odesilatelem ( nepřítomen u nakládky),
b) špatných povětrnostních podmínek
c) značného počtu balených kusů
d) zablombovaného kontejnéru (př. zabaleno na paletě a uvést počet palet)

Stavu převzatého zboží:

6. Ve zjevně špatném stavu,
7. Poškozené,
8. Promočené,
9. Zmrzlé,
10. Nechráněné proti povětrnostním vlivům a v tomto stavu přepravované na žádost odesilatele,

Naložení, uspořádání nákladu,vyložení:

11. Odesílatelem,
12. Řidičem, za nevhodných povětrnostních podmínek na žádost odesílatele,
13. Příjemcem,
14. Řidičem, za nevhodných povětrnostních podmínek na žádost příjemce

Neodjíždějte bez vypsaného nákladního listu CMR a potvrzení odesílatelem. V případě že odmítne podepsat uveďte tuto skutečnost do listu CMR  předejte jeho první stranu (červená) odesílateli.