Jak postupovat při nehodě s cizincem?

Nehod na našich silnicích způsobených cizinci se každoročně odehraje několik tisíc. „Jen za loňský rok to bylo 7189 případů,“ upřesňuje Veronika Exnerová z České kanceláře pojistitelů (ČKP) s tím, že těchto škod rok od roku sice mírně, ale trvale přibývá.

Dokládá to i příběh našeho čtenáře: „Moje auto jedoucí po hlavní v Uherském Hradišti bylo poškozeno spolu s dalším vozem, když zleva do křižovatky najel náklaďák. Řidič druhého osobáku jedoucí v levém pruhu ve snaze zabránit střetu s daleko vážnějšími následky změnil směr jízdy a narazil do mě,“ popisuje nehodový děj Marek Vlachynský. Řidič tahače s návěsem registrovaného na Ukrajině podle něj z místa nehody ujel, zaparkoval na blízké čerpačce a utekl. Poškození ve víře, že škody nedosahují limitu sta tisíce korun a tudíž není potřeba volat policii, si jen vyměnili kontaktní informace a pokračovali v jízdě. „Záležitost jsem předal k šetření ČKP,“ uzavírá náš čtenář. Policie pak věc šetřila až dodatečně, a protože řidič nebyl zjištěn, ani neurčila viníka.

Co když si vymýšlí?

Jenže tady nastal problém s úhradou škody. Protože odhad bezprostředně po nehodě nepřesáhl sto tisíc a majitelé obou osobáků tudíž nemuseli volat policii, od začátku tahali za kratší konec. ČKP, která karambol vypořádávala, přišla s pozoruhodnou myšlenkou: „Jedná se o dopravní nehodu nahlášenou policii dodatečně, prozatím nemáme jednoznačně doloženo, že by průběh nehody byl takový, jak uvádí poškozený,“ tvrdí se ve stanovisku kanceláře. Poškozeným pak z ČKP ještě napsali, že pokud by se neprokázala odpovědnost tahače za nehodu, mohou věc řešit z povinného ručení druhého vozu a ten svoji vlastní z havarijního.

Víte, jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Pokud vás trefí cizinec, zejména ze země mimo Evropskou unii, je lepší vždy hned kontaktovat dopraváky. A to i když budou škody jen menšího rozsahu. „Zejména s viníkem ze země mimo Unii může být těžká domluva,“ radí Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Tomuto řešení jsou nakloněni i policisté: „Obrátit se na nás se hodí zejména v případech, kdy se jako účastník nehody obáváte nekorektního jednání druhé strany,“ říká policejní mluvčí Hana Rubášová.

Než dopraváci dorazí, také co nejpodrobněji vypište zápis o nehodě. „Pečlivě vyplněný záznam by měl být v případě srážky s cizincem zárukou, že budou zaznamenána data identifi kující všechny zúčastněné řidiče a motorová vozidla i přesný průběh nehody a míru zavinění ze strany zúčastněných,“ zdůrazňuje dopravní expert Roman Budský z Vize Nula.

A to se nakonec po několika měsících také stalo, kancelář zamítla nárok na plnění z garančního fondu. „Údajně jsme nedoložili důkazy o vině řidiče náklaďáku, žádné kamerové záznamy ani svědky, a naše líčení události prý bylo jednostranné,“ popisuje Vlachynský s tím, že si nechce vůbec připustit, co by se stalo, kdyby taková situace vyústila například ve zranění nebo něco horšího.

Co dělat?

Pokud vás trefí cizinec, zejména ze země mimo Evropskou unii, je lepší vždy hned kontaktovat dopraváky. A to i když budou škody jen menšího rozsahu. „Zejména s viníkem ze země mimo Unii může být těžká domluva,“ radí Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Tomuto řešení jsou nakloněni i policisté: „Obrátit se na nás se hodí zejména v případech, kdy se jako účastník nehody obáváte nekorektního jednání druhé strany,“ říká policejní mluvčí Hana Rubášová.

Než dopraváci dorazí, také co nejpodrobněji vypište zápis o nehodě. „Pečlivě vyplněný záznam by měl být v případě srážky s cizincem zárukou, že budou zaznamenána data identifi kující všechny zúčastněné řidiče a motorová vozidla i přesný průběh nehody a míru zavinění ze strany zúčastněných,“ zdůrazňuje dopravní expert Roman Budský z Vize Nula.

Pokud nechce řidič spolupracovat, nemá zelenou kartu ani hraniční pojištění, nebo dokonce uteče, je třeba alespoň co nejdetailněji všechny okolnosti nehody zdokumentovat. „To znamená pořídit fotodokumentaci a zajistit si i případné nezávislé svědky,“ radí Václav Bálek z Allianzu. Hodí se i určení míry zavinění i zajištění souhlasu s učiněnými závěry řidičem vozu registrovaného v zahraničí jeho podpisem,“ připojuje ještě Budský. Jak upozorňují odborníci, dodatečné zajištění informací zpravidla nebývá bez problémů, pokud se to vůbec podaří. I když to nebude v emocionální nepohodě po střetu jednoduché, buďte skutečně důslední. Ať máte hned v ruce co nejvíce důkazů.

Při nehodě s cizincem

Vždy vyplňte datum nehody, mezinárodní poznávací značku viníka i registrační tabulku jeho vozidla. Dále bydliště a stát poškozeného.

Nehoda v cizině

Pokud by vás nabourali mimo území České republiky, platí tam pravidla pro šetření škody té konkrétní země. Od našich regulí se to může i dost podstatně lišit. V takových případech volejte policii vždy. V případě, že vám budou dávat k podpisu nějaké protokoly v jazyce, jemuž nerozumíte, nepodepisujte je. Jestliže i tak budete muset, dopište tam, že jste byli nuceni podepsat bez znalosti obsahu podepisovaného.

Zelená karta v kostce

Doklad sloužící jako potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinného ručení) obsahuje na první straně rozeznávací značky účastnických států. Karta v konkrétním státě platí, pokud jeho rozeznávací značka není přeškrtnuta. Její územní platnost je nastavena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a dalších států uvedených v seznamu Ministerstva financí (MF).

Členské země EHP

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velké Británie, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Další státy (v seznamu MF)

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Monako, San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Kdo škody platí?

Jestliže nehodu způsobilo vozidlo registrované a pojištěné v zahraničí, hradí všechny škody příslušná zahraniční pojišťovna. Důležité je, že každá z nich musí mít u nás škodního zástupce, jímž bývá některá z českých pojišťoven. A právě na tu je třeba se s případnými nároky obrátit. Zjistíte ji u kanceláře pojistitelů. Je přitom jedno, zda má viník zelenou kartu, nebo hraniční pojištění, jež povinné ručení do značné míry nahrazuje (musí je mít každé vozidlo, které při vstupu na naše území nemá zelenou kartu). Pokud škodu přesto způsobí vozidlo, které nemá ani jednu z nich, musí se poškozený obrátit na přímo na Národní kancelář pojistitele viníka. Ta ovšem obvykle nechce řešit škody nastalé mimo její území. Zejména pro tyto případy doporučujeme kontaktovat ČKP s žádostí o pomoc.